Stikledning

Ved montering i tilslutningsboks og af tilslutningsdåse(r) kontaktes foreningens installatør.

item5

1

Tilslutningsboks. Med forsigtighed graves der ned langs denne beskad ikke øvrige kabler.

2

Stikledning (kabel). Der anvendes coax kabel i 75 ohms udførelse.

3

Afdækningsbånd. Dette placeres 20 cm. over stikledning.

4

Sand lægges 10 cm. rundt om stikledning.

5

Afdækning af kabelgrav.

6

Dækskinne. Stikledningen skal beskyttes mod mekanisk påvirkning indtil 1,90 m. over jord.

7

Tilslutningsdåse i huset. Stikledningens min. bøjningsra-dius R=10 x kablets diameter - skal tages i betragtning.