Øvrige takster

Tilslutning til den del af det bestående anlæg der er etableret før 1995*

Kr.

2.995,00

Tilslutning til den øvrige del af det bestående anlæg* 

Kr.

2.995,00

Gentilslutning indenfor 30 dage efter afbrydelse og efter samtlige foreningens tilgodehavender er indbetalt

Kr.

560,00

Gentilslutning efter mere end 30 dages afbrydelse, uændret ejer og efter samtlige foreningens tilgodehavender er indbetalt

Kr.

1.200,00

Gentilslutning i forbindelse med ejerskifte, uanset afbrydelsesperiode

Kr.

560,00

Gebyr for for sen indbetaling, incl. 1. rykker

Kr.

100,00

Gebyr for 2. rykker

Kr.

100,00

Opsætning/nedtagning/ombytning af filter

Kr.

560,00

Udskiftning af TV/Radio-stik til multimediestik

Kr.

850,00

Modtager kun bredbånd via kabelnet

Kr.

400,00

*Incl. 30 m. stikledning (kabel), excl. gravearbejde vedr. stikledning.

Øvrige takster gælder fra 1. april 2018 til 31. marts 2019